ДҮНЬЯ ЖҮЗИ ОКЕАНЛАРЫНА 95 ПРОЦЕНТ ПЛАСТИКТИҢ КЕЛИП ТҮСИЎИНДЕ ОН ДӘРЬЯНЫҢ АЙЫБЫ БАР

Қоршаған орталықты изертлеў бойынша Германияның Гельмголь орайы изертлеўшилери дүнья жүзиндеги 57 үлкен дәрьялардың ағысын анализлеўге еристи. Изертлеўдиң нәтийжесинде пластмассаның киши ҳәм ири элементлериниң дәрьяларға түсиўниң көлемин анықлады. Олар дүнья океанларына 95 процент пластик ең ири он дәрьядан келип түскен: Амур, Ганг, Меконг, Нигре, Нил, Маржан дәрья, Инд, Хайхэ, Янцзы, Сары дәрья.

Бул дәрьялар арасында рекорд орнатып турғаны Янцзы есапланады. Атап өтилген дәрьядан ҳәр жылы теңизге 912 тонна пластик келип түседи екен.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *