июн 20

ПЕРВАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА И УДИВИТЕЛЬНАЯ ИГРА CБОРНОЙ РОССИИ

 

 

Шестой день чемпионата мира начался с игры Колумбия-Япония. Матч прошел очень напряженно, и мы впервые увидели красную карточку на чемпионате мира.

 

Continue reading

май 22

Нөкисте өсип турған шынарлар

Платан (шынар) терегин Ташкентте ҳәм Алма-ата да ушыратып оның бийиклигине, жапырағының үлкенлигин көрип ҳайран болатуғын едим. Жақында бир достымнан платанның (шынар) Нөкисте өсип турғанын еситип ҳайран қалып, қай жерде өсип турғанын сорап, көрип қайттым. Нөкисте еки жерде яғный ҳәзир «Alsis» компаниясы жанында, екиншиси бурыңғы қалалық ишки ислер бөлиминиң алдында өсип тур. Еки орында да еки түптен егилген, бурыңғы қалалық ишки ислер бөлими алдында өсип турған тереклердиң жасы үлкенирек, бирақ, екинши орындағы өсип турған платанлардың жасы киширек, буны теректиң бийиклигинен, жиңишке екенлигинен аңлаўға болады.

Continue reading

авг 16

Руслан Нуриддинов олимпиада чемпионы

НуриддиновБразилияның Рио-де-Жанейро қаласында болып атырған ХХХI олимпиада ойынларында жерлеслеримиз және бир алтын медальды жеңип алыўға еристи.

         Аўыр атлетика беллесиўлеринде спортшымыз Руслан Нуриддинов 105 килограмм салмақ категориясында бирден көтериўде 194, силкип көтериўде 237, еки гүрес жуўмағы менен 431 килограмм салмақтағы тасты көтерип алтын медаль алыўға еристи. Соның менен бирге олимпиада ойынларының рекордын орнатты. Руслан Нуриддинов алдын Жәҳән, Азия, Универсиада ойынларының чемпиоаны болған еди.

         Кешеги күнниң жуўмағы бойынша Өзбекистан сайланды командасы 6 медаль яғный еки алтын, төрт бронза медалы менен сыйлықланды.