июл 01

ШЫҒЫНДЫ САМАЛЫ

Ҳәр күни адамзат өзиниң әтирапында бир нешше тонна шығынды жыйналып барады ҳәм ол инсаниятқа жаман тәсир етеди. Оны қайта ислеў ҳәр бир мәмлекетте өзгеше усылларда шешилип келмекте. Булар ҳаққында «Российская газета» ның хабаршысы өз пикирлерин билдирип өтеди.

Continue reading